« terug naar vorige pagina

Spreekuren & Praktijkondersteuning

Zowel voor medische zorg als geestelijke gezondheidszorg kunt u terecht in onze huisartsenpraktijk. Naast de huisarts zijn er allerlei professionals, die u kunnen ondersteunen bij verschillende klachten.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken met een van de praktijkondersteuners? Bel bij voorkeur tussen 8:00 en 10:00 uur.

Bel 0573 401 217 toets 3

Medische zorg

Noor van Tol en Sandra van Ingen werken in de praktijk als praktijkondersteuner. Zij houden spreekuur op verwijzing van de huisarts voor mensen met chronische aandoeningen, zoals:

 • diabetes (suikerziekte)
 • hart- en vaatziekten
 • ouderenzorg

Ook kunt u bij de praktijkondersteuners terecht voor begeleiding bij het stoppen met roken. Daarvoor staan vele hulpmiddelen ter beschikking, die het succes percentage vergroten.

Daarnaast kunt u bij de doktersassistentes terecht voor onder andere:

 • controle van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suiker- en Hb-controle
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • zwachtelen en tapen
 • verstrekken van informatiefolders
 • uitleg 24 uurs bloeddrukmeter
 • uitleg registratie ritmestoornissen

Wrattenspreekuur
Regelmatig is er een wrattenspreekuur, waarbij u uw wratten aan kunt laten stippen. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij de assistente. 

Podotherapie
Dinsdag vanaf 17.00u komen de podotherapeuten van Podotherapie Segerink in de praktijk.

Geestelijke gezondheidszorg

Voor geestelijke gezondheidszorg werken we met gespecialiseerde verpleegkundigen en psychologen van Mindfit. Gerben ten Broeke en Karin Wermelink werken als praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) voor onze huisartsenpraktijk. Consultatie en begeleiding door de POH-GGZ vinden vaak plaats op verwijzing van de huisarts. De huisarts blijft eindverantwoordelijk.

Het wettelijk jaarlijkse eigen risico van patiënten wordt niet aangesproken. Zo is de hulp en ondersteuning laagdrempelig, snel en op maat voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar. 

We kunnen in veel gevallen goede, laagdrempelige en effectieve hulp bieden: depressies, angststoornissen en fobieën, verslavingsproblemen, verwerkingsproblematiek, relatieproblemen, problemen in de opvoeding behoren tot de gebieden waarop de POH-GGZ hulp kan bieden.

Als de problematiek ernstiger is, kan de POH-GGZ samen met uw huisarts een keuze maken uit intensievere behandelmogelijkheden bij andere instellingen.

 De POH-GGZ

 • Is een goed opgeleide professional, een ervaren spv (sociaal-psychiatrisch verpleegkundige/psychologe).
 • Heeft ervaring met werken in de eerste lijn.
 • Werkt volgens de stepped-care benadering, d.w.z. de behandeling intensiveren indien nodig.
 • Heeft kennis van de sociale kaart in de regio.
 • Heeft goede verwijsrelaties met verschillende tweedelijnsvoorzieningen.